Cáp quang VNPT

Cáp quang VNPT

Cáp quang VNPT

Ngành hàng bạn quan tâm

Máy Công Cụ

Khuếch Đại Màn Hình

Máy Chiếu

Tổng Đài Điện Thoại

Chống Sét

Chuông Cửa Màn Hình

Báo Cháy

Khóa Cửa Cổng

Khóa Lực Hút Điện Từ

Khóa Cửa Điện Từ

Khóa Cửa Vân Tay

Chấm Công - Kiếm Soát Ra Vào

Ổ Cứng Cho Bộ Nas

Tủ Mạng - Tủ Rack

Cáp Mạng - Cáp Quang

Camera 4 Trong 1

Camera IP

Đầu ghi hình 5 trong 1

Đầu Ghi Hình IP

Wifi

Switch

Truyền Dẫn Không Dây

Bộ Nas Synology

May Đo - Kiểm Tra

Máy In Nhãn

Tai Nghe - Headphones

GPS - Báo Trộm

Máy In

Phụ Tùng Oto

Máy Tính - Laptop

Bộ Lưu Điện UPS

Điện Thoại IP

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
Cáp quang VNPT

Sắp xếp theo:

Cáp quang single mode 8FO - TPKL VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

18.000 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 8FO - TPKL VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 8FO - TPKL VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 280 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 4Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

18.400 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 4Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 4Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 377 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 96Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

81.800 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 96Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 96Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 191 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 48Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

49.000 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 48Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 48Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 192 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 32Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

39.200 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 32Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 32Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 176 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 24Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

32.800 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 24Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 24Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 190 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 32Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

35.400 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 32Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 32Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 218 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 24Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

28.400 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 24Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 24Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 321 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 16Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

25.600 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 16Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 16Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 209 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 12Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

22.200 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 12Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 12Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 465 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 8Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

20.400 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 8Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 8Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 166 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 16Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

29.200 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 16Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 16Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 255 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 12Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

26.400 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 12Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 12Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 197 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 24FO - TPKL VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

28.200 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 24FO - TPKL VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 24FO - TPKL VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 184 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 4Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

20.800 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 4Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 4Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 193 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 48FO - CPKL VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

37.000 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 48FO - CPKL VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 48FO - CPKL VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 182 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 24FO - CPKL VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

23.800 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 24FO - CPKL VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 24FO - CPKL VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 370 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 12FO - CPKL VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

17.600 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 12FO - CPKL VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 12FO - CPKL VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 219 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 8FO - CPKL VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

15.400 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 8FO - CPKL VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 8FO - CPKL VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 226 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 6FO - CPKL VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

15.000 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 6FO - CPKL VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 6FO - CPKL VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 302 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 6FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

12.600 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 6FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 6FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 167 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 96FO - CPKL VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

67.000 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 96FO - CPKL VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 96FO - CPKL VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 150 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 4FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

6.800 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 4FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 4FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 150 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 12FO - TPKL VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

21.800 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 12FO - TPKL VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 12FO - TPKL VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 149 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Ống lỏng) VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

5.800 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Ống lỏng) VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Ống lỏng) VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 200 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 96Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

73.400 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 96Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 96Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 143 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Bọc chặt) VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

4.800 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Bọc chặt) VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Bọc chặt) VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 145 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Ống lỏng)) VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

4.400 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Ống lỏng)) VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Ống lỏng)) VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 134 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Bọc chặt) VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

3.200 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Bọc chặt) VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Bọc chặt) VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 678 Lượt mua: 1

Cáp quang single mode 96FO - TPKL VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

73.800 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 96FO - TPKL VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 96FO - TPKL VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 472 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 6FO - TPKL VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

13.400 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 6FO - TPKL VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 6FO - TPKL VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 159 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 6FO - FTTH6 VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

9.400 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 6FO - FTTH6 VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 6FO - FTTH6 VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 171 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 48Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

41.800 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 48Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 48Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 607 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 8Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

22.800 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 8Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 8Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 146 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 48FO - TPKL VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

42.200 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 48FO - TPKL VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 48FO - TPKL VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 129 Lượt mua: 0

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo