Cáp quang Sacom

Cáp quang Sacom

Cáp quang Sacom

Ngành hàng bạn quan tâm

Máy Công Cụ

Khuếch Đại Màn Hình

Máy Chiếu

Tổng Đài Điện Thoại

Chống Sét

Chuông Cửa Màn Hình

Báo Cháy

Khóa Cửa Cổng

Khóa Lực Hút Điện Từ

Khóa Cửa Điện Từ

Khóa Cửa Vân Tay

Chấm Công - Kiếm Soát Ra Vào

Ổ Cứng Cho Bộ Nas

Tủ Mạng - Tủ Rack

Cáp Mạng - Cáp Quang

Camera 4 Trong 1

Camera IP

Đầu ghi hình 5 trong 1

Đầu Ghi Hình IP

Wifi

Switch

Truyền Dẫn Không Dây

Bộ Nas Synology

May Đo - Kiểm Tra

Máy In Nhãn

Tai Nghe - Headphones

GPS - Báo Trộm

Máy In

Phụ Tùng Oto

Máy Tính - Laptop

Bộ Lưu Điện UPS

Điện Thoại IP

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
Cáp quang Sacom

Sắp xếp theo:

Cáp quang single mode 32Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

39.200 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 32Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 32Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 253 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 24Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

32.800 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 24Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 24Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 376 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 16Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

29.200 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 16Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 16Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 269 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 12Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

26.400 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 12Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 12Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 345 Lượt mua: 2

Cáp quang single mode 4Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

18.400 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 4Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 4Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 264 Lượt mua: 2

Cáp quang single mode 96FO - CPKL Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

67.000 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 96FO - CPKL Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 96FO - CPKL Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 256 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Ống lỏng) Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

5.800 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Ống lỏng) Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Ống lỏng) Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 728 Lượt mua: 22

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Ống lỏng)) Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

4.400 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Ống lỏng)) Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Ống lỏng)) Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 421 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Bọc chặt) Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

3.200 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Bọc chặt) Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Bọc chặt) Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 407 Lượt mua: 1

Cáp quang single mode 12FO - TPKL Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

21.800 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 12FO - TPKL Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 12FO - TPKL Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 359 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 8FO - TPKL Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

18.000 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 8FO - TPKL Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 8FO - TPKL Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 342 Lượt mua: 3

Cáp quang single mode 6FO - FTTH6 Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

9.400 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 6FO - FTTH6 Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 6FO - FTTH6 Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 355 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 96FO - TPKL Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

73.800 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 96FO - TPKL Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 96FO - TPKL Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 249 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 24FO - TPKL Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

28.200 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 24FO - TPKL Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 24FO - TPKL Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 302 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 4FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

6.800 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 4FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 4FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 420 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 48FO - TPKL Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

42.200 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 48FO - TPKL Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 48FO - TPKL Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 262 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 8Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

22.800 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 8Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 8Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 248 Lượt mua: 1

Cáp quang single mode 24FO - CPKL Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

23.800 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 24FO - CPKL Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 24FO - CPKL Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 335 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 12FO - CPKL Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

17.600 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 12FO - CPKL Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 12FO - CPKL Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 320 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 8FO - CPKL Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

15.400 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 8FO - CPKL Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 8FO - CPKL Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 410 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 6FO - CPKL Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

15.000 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 6FO - CPKL Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 6FO - CPKL Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 221 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 6FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

12.600 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 6FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 6FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 228 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 96Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

73.400 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 96Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 96Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 235 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 48Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

41.800 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 48Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 48Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 220 Lượt mua: 1

Cáp quang single mode 32Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

35.400 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 32Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 32Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 227 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 24Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

28.400 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 24Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 24Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 198 Lượt mua: 1

Cáp quang single mode 16Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

25.600 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 16Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 16Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 202 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 12Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

22.200 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 12Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 12Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 170 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 8Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

20.400 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 8Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 8Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 207 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 96Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

81.800 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 96Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 96Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 332 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 6FO - TPKL Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

13.400 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 6FO - TPKL Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 6FO - TPKL Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 168 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Bọc chặt) Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

4.800 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Bọc chặt) Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Bọc chặt) Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 200 Lượt mua: 2

Cáp quang single mode 48FO - CPKL Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

37.000 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 48FO - CPKL Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 48FO - CPKL Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 204 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 4Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

20.800 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 4Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 4Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 573 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 48Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

49.000 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 48Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 48Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 193 Lượt mua: 2

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo