Cáp quang FPT

Cáp quang FPT

Cáp quang FPT

Ngành hàng bạn quan tâm

Máy Công Cụ

Khuếch Đại Màn Hình

Máy Chiếu

Tổng Đài Điện Thoại

Chống Sét

Chuông Cửa Màn Hình

Báo Cháy

Khóa Cửa Cổng

Khóa Lực Hút Điện Từ

Khóa Cửa Điện Từ

Khóa Cửa Vân Tay

Chấm Công - Kiếm Soát Ra Vào

Ổ Cứng Cho Bộ Nas

Tủ Mạng - Tủ Rack

Cáp Mạng - Cáp Quang

Camera 4 Trong 1

Camera IP

Đầu ghi hình 5 trong 1

Đầu Ghi Hình IP

Wifi

Switch

Truyền Dẫn Không Dây

Bộ Nas Synology

May Đo - Kiểm Tra

Máy In Nhãn

Tai Nghe - Headphones

GPS - Báo Trộm

Máy In

Phụ Tùng Oto

Máy Tính - Laptop

Bộ Lưu Điện UPS

Điện Thoại IP

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
Cáp quang FPT

Sắp xếp theo:

Cáp quang single mode 8FO - TPKL FBT loại Cáp Treo Phi kim loại

18.000 đ

Cáp quang FPT

Cáp quang single mode 8FO - TPKL FBT loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 8FO - TPKL FBT loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 210 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 6FO - TPKL FBT loại Cáp Treo Phi kim loại

13.400 đ

Cáp quang FPT

Cáp quang single mode 6FO - TPKL FBT loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 6FO - TPKL FBT loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 185 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 6FO - FTTH6 FBT loại Cáp Treo Phi kim loại

9.400 đ

Cáp quang FPT

Cáp quang single mode 6FO - FTTH6 FBT loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 6FO - FTTH6 FBT loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 198 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 48Fo - CKL FBT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

41.800 đ

Cáp quang FPT

Cáp quang single mode 48Fo - CKL FBT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 48Fo - CKL FBT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 212 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 32Fo - CKL FBT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

35.400 đ

Cáp quang FPT

Cáp quang single mode 32Fo - CKL FBT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 32Fo - CKL FBT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 169 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 24Fo - CKL FBT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

28.400 đ

Cáp quang FPT

Cáp quang single mode 24Fo - CKL FBT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 24Fo - CKL FBT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 225 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 16Fo - CKL FBT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

25.600 đ

Cáp quang FPT

Cáp quang single mode 16Fo - CKL FBT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 16Fo - CKL FBT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 200 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 12Fo - CKL FBT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

22.200 đ

Cáp quang FPT

Cáp quang single mode 12Fo - CKL FBT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 12Fo - CKL FBT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 178 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 8Fo - CKL FBT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

20.400 đ

Cáp quang FPT

Cáp quang single mode 8Fo - CKL FBT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 8Fo - CKL FBT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 201 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 4Fo - CKL FBT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

18.400 đ

Cáp quang FPT

Cáp quang single mode 4Fo - CKL FBT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 4Fo - CKL FBT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 184 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 96Fo - TKL FBT loại Cáp Treo bọc kim loại

81.800 đ

Cáp quang FPT

Cáp quang single mode 96Fo - TKL FBT loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 96Fo - TKL FBT loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 189 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 48Fo - TKL FBT loại Cáp Treo bọc kim loại

49.000 đ

Cáp quang FPT

Cáp quang single mode 48Fo - TKL FBT loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 48Fo - TKL FBT loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 188 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 32Fo - TKL FBT loại Cáp Treo bọc kim loại

39.200 đ

Cáp quang FPT

Cáp quang single mode 32Fo - TKL FBT loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 32Fo - TKL FBT loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 404 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 24Fo - TKL FBT loại Cáp Treo bọc kim loại

32.800 đ

Cáp quang FPT

Cáp quang single mode 24Fo - TKL FBT loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 24Fo - TKL FBT loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 256 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 16Fo - TKL FBT loại Cáp Treo bọc kim loại

29.200 đ

Cáp quang FPT

Cáp quang single mode 16Fo - TKL FBT loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 16Fo - TKL FBT loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 175 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 12Fo - TKL FBT loại Cáp Treo bọc kim loại

26.400 đ

Cáp quang FPT

Cáp quang single mode 12Fo - TKL FBT loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 12Fo - TKL FBT loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 274 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 8Fo - TKL FBT loại Cáp Treo bọc kim loại

22.800 đ

Cáp quang FPT

Cáp quang single mode 8Fo - TKL FBT loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 8Fo - TKL FBT loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 211 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 4Fo - TKL FBT loại Cáp Treo bọc kim loại

20.800 đ

Cáp quang FPT

Cáp quang single mode 4Fo - TKL FBT loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 4Fo - TKL FBT loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 188 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 48FO - CPKL FBT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

37.000 đ

Cáp quang FPT

Cáp quang single mode 48FO - CPKL FBT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 48FO - CPKL FBT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 195 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 24FO - CPKL FBT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

23.800 đ

Cáp quang FPT

Cáp quang single mode 24FO - CPKL FBT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 24FO - CPKL FBT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 193 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 12FO - CPKL FBT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

17.600 đ

Cáp quang FPT

Cáp quang single mode 12FO - CPKL FBT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 12FO - CPKL FBT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 157 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 8FO - CPKL FBT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

15.400 đ

Cáp quang FPT

Cáp quang single mode 8FO - CPKL FBT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 8FO - CPKL FBT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 279 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 6FO - CPKL FBT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

15.000 đ

Cáp quang FPT

Cáp quang single mode 6FO - CPKL FBT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 6FO - CPKL FBT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 267 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 6FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) FBT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

12.600 đ

Cáp quang FPT

Cáp quang single mode 6FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) FBT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 6FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) FBT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 173 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 96FO - CPKL FBT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

67.000 đ

Cáp quang FPT

Cáp quang single mode 96FO - CPKL FBT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 96FO - CPKL FBT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 156 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 4FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) FBT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

6.800 đ

Cáp quang FPT

Cáp quang single mode 4FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) FBT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 4FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) FBT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 556 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 12FO - TPKL FBT loại Cáp Treo Phi kim loại

21.800 đ

Cáp quang FPT

Cáp quang single mode 12FO - TPKL FBT loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 12FO - TPKL FBT loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 260 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Ống lỏng) FBT loại Cáp Treo Phi kim loại

5.800 đ

Cáp quang FPT

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Ống lỏng) FBT loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Ống lỏng) FBT loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 276 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Bọc chặt) FBT loại Cáp Treo Phi kim loại

3.200 đ

Cáp quang FPT

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Bọc chặt) FBT loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Bọc chặt) FBT loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 136 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 96FO - TPKL FBT loại Cáp Treo Phi kim loại

73.800 đ

Cáp quang FPT

Cáp quang single mode 96FO - TPKL FBT loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 96FO - TPKL FBT loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 162 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 48FO - TPKL FBT loại Cáp Treo Phi kim loại

42.200 đ

Cáp quang FPT

Cáp quang single mode 48FO - TPKL FBT loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 48FO - TPKL FBT loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 135 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 24FO - TPKL FBT loại Cáp Treo Phi kim loại

28.200 đ

Cáp quang FPT

Cáp quang single mode 24FO - TPKL FBT loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 24FO - TPKL FBT loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 165 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 96Fo - CKL FBT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

73.400 đ

Cáp quang FPT

Cáp quang single mode 96Fo - CKL FBT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 96Fo - CKL FBT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 153 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Bọc chặt) FBT loại Cáp Treo Phi kim loại

4.800 đ

Cáp quang FPT

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Bọc chặt) FBT loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Bọc chặt) FBT loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 194 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Ống lỏng)) FBT loại Cáp Treo Phi kim loại

4.400 đ

Cáp quang FPT

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Ống lỏng)) FBT loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Ống lỏng)) FBT loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 134 Lượt mua: 0

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo